مهمان نوازی و نقش سرمایه انسانی در آن

مهمان نوازی و نقش سرمایه انسانی در آن

by
16 16 people viewed this event.

این وبینار توسط کمیته مهمان نوازی شگرف برگزار خواهد شد.

To register for this event email your details to events@shegarf.org

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

1403-07-11 to
1403-07-11
 

Location

 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends