کنفرانس توسعه گردشگری پایدار و تاب آور

 

بورسیه شرکت در کنفرانس

تعدادی بورسیه جهت پرداخت هزینه ثبت نام در کنفرانس( ۷۵ یورو) با مشارکت برخی از اسپانسرهای کنفرانس فراهم شده است.. (مهلت ثبت نام تا تاریخ 20 August)

– پذیرفته شدن چکیده مقاله و ثبت نام اولیه (۷۵ یورو) جهت در نظر گرفته شدن برای بورسیه الزامی می‌باشد.
– افرادی که حائز شرایط دریافت بورسیه شوند پس از ثبت نام  و هنگام حضور در کنفرانس طی مراسمی بورسیه به آنها اهدا خواهد شد.

 

فرصت ثبت نام برای بورسیه به اتمام رسیده است.