شبکه متخصصین گردشگری فارسی زبان

به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي گردشگری و استفاده ازدانش و تجربه های نيروهاي متخصص وبرای کمک به توسعه گردشگری در سطوح مختلف و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي مرتبط با گردشگری، شبکه گردشگری فارسی زبان (شگرف) در تاریخ نهم سپتامبر 2022 (هیجدهم شهریور 1401) همزمان با کنفرانس توسعه گردشگری پایدار و تاب آور در استانبول ترکیه تشکیل گردید. 

شگرف یک مؤسسه غير انتفاعي، غیر دولتی ، غیر تجاری و غیر سیاسی است و در زمينه هاي علمي ، عملی و پژوهشي به شرح زیر فعاليت خواهد نمود:

– شناسایی و برقراری ارتباط با متخصصان و فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با گردشگری

– انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين المللي با محققان و متخصصان حوزه گردشگری

– همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش.

– ارائه مشاوره علمي و عملی به سازمان ها و نهاد های مرتبط با فعاليت گردشگری

– تهیه و تدوین طرح های مطالعاتی و پژوهشي در حوزه گردشگری

– برگزاری همایش ها و جشنواره های مرتبط با گردشگری

– ترغيب و تشویق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز

– کمک به توسعه گردشگری در جهت ایجاد وفاق ملي و تفاهم و همگرایی اقوام

– ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني

– برگزاري گردهمایي هاي علمي در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي

 – انتشار كتب و نشریات علمي و پژوهشي

– همکاري با انجمن هاي علمي و بين المللي و سایر فعاليت هاي مرتبط

مهمان نوازى ايرانى 15 مهر ماه


نزد بسیاری از مسافران بین المللی، مهمان دوستی، صمیمیت، و رفتار دوستانه جامعه میزبان عنصری محوری در ارتقای تجربه سفرهایشان محسوب می شود. مهمان دوستی از خصلت های اجتماعی همه کشورها است. در عین حال، در برخی مقاصد گردشگری، مانند ایران، مهمان دوستی در فرهنگ جامعه نهادینه است و پسندیده تر انگاشته می شود. در جامعه ایرانی، مهمان نوازی زیربنای تعاملات اجتماعی و حایز جنبه های ارزشی و هنجاری است. موضوع این وبینار حول ابعاد انسانی گردشگری است و شرکت در آن می تواند برای کسانی که برای تعاملات انسانی دلپذیر و تجارب منحصر به فرد سفر ارزش قایل هستند، خوشایند و آموزنده باشد. وبینار مزبور، ضمن ارایه نمونه های مختلف، از پتانسیل های ویژگی های فرهنگی مهمان دوستانه به مثابه سرمایه ناملموس توسعه گردشگری پرده بر می دارد. اعضای پانل به ابعاد مغفول مهمان نوازی در صنعت گردشگری خواهند پرداخت و همچنین راهکارهایی برای برانگیختن مهمان دوستی ایرانی عرضه خواهند کرد. این راهکارها محلی هستند و از منظر فرهنگی مورد بحث قرار خواهند گرفت.

ثبت نام و اطلاعات تکمیلی

اهمیت گردشگری پایدار و تاب آور، به ویژه بعد از وقوع بحران کرونا، در همه کشورها بیش از گذشته مورد تاکید و توجه پژوهشگران و فعالان قرار گرفته است. کشورهای فارسی زبان نیز با توجه به اهمیت انواع مختلف گردشگری و رویدادهای گوناگون و نقش موثر آنها در اقتصاد ملی و محلی، از این قاعده مستثنی نیستند و توجه ویژه به این موضوع را بایستی در اولویت های این صنعت قرار دارد. مسیر پیش رو برای احیاء گردشگری، مستلزم درک نیازها و راهبردهای متفاوتی است تا کسب و کارهای مرتبط بتوانند به طور کارآمدتری با شرایط بحران فعلی و بحران های محتمل آینده روبرو شوند. بنابراین، ارائه ایده ها و روش های جدید و کارآمد که زمینه گردشگری پایدار و تاب آور را برای بخش های مختلف این صنعت فراهم آورد، بیش ازپیش ضروری و حیاتی به نظر می آید.

فرم تقاضای عضویت درشگرف