فصل اول كليات و اهداف

ماده 1- به منظور گسترش، پيشبرد و ارتقاي فرهنگی ,علمي و عملی صنعت گردشگری  و استفاده از توانایی ها، دانش و تجارب مدیران، فعالان و کارافرینان متخصص (دانشگاهی، حرفه ای) در سطوح مختلف جهت بهبود بخشيدن و نواندیشی در صنعت گردشگری و مهمان نوازی و افزایش تعاملات و توسعه همکاریهای فیمابین متخصصین شبکه متخصصین گردشگری فارسی زبان كه از این پس در اساسنامه “شگرف” ناميده ميشود، تشکيل مي گردد.

ماده 2- نام موسسه شبکه متخصصین گردشگری فارسی زبان که به اختصار شگرف نامیده میشود.

شگرف مؤسسه اي است غير انتفاعي، غیر دولتی، غیر تجاری و غیر سیاسی که در زمينه هاي فرهنگی، علمي، کاربردی و پژوهشي فعاليت مي كند و از تاریخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است.

ماده 3- شگرف از تاریخ تصویب این اساسنامه براي مدت نامحدود تشکيل مي شود.

 

فصل دوم وظايف و فعاليتها

ماده 4- به منظور نيل به هدفهاي مذكور در ماده (1)زمینه های فعالیت شگرف شامل موارد زیر می باشد:

 1. شناسایی، ایجاد ارتباط و همکاری با متخصصان و فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با گردشگری
 2. شناسایی و همکاری با مدیران، فعالان و کارآفرینان گردشگری و مهمان نوازی
 3. انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح بين المللي با محققان و متخصصان حوزه گردشگری.
 4. همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژهشی در زمینه ارزیابی، بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش همراستا با موضوع فعاليت شگرف.
 5. ارائه مشاوره فرهنگی، علمی و عملی به سازمان ها و نهاد های مرتبط با صنعت گردشگری.
 6. تهیه و تدوین طرح های مطالعاتی و پژوهشي در حوزه گردشگری.
 7. برگزاری همایش، کارگاه، و جشنواره های مرتبط با گردشگری.
 8. برگزاري گردهمایي هاي علمي در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي.
 9. ترغيب و تشویق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.
 10. کمک به توسعه گردشگری در جهت ایجاد وفاق، تفاهم و همگرایی اقوام.
 11. . ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني
 12. انتشار كتب و نشریات علمي و پژوهشي.
 13. همکاري با سایر انجمن ها و نهاد های علمي و بين المللي و سایر فعاليت هاي مرتبط.
 14. کمک به حفظ آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی کشورهای فارسی زبان
 15. تلاش جهت افزایش دانش و تجارب ذینفعان مختلف گردشگری
 16. ترویج فرهنگ گردشگری همراستا با اصول توسعه پایدار گردشگری و کمک به بهبود فرهنگ گردشگرپذیری

ماده 5 – محدوده جغرافیائی فعالیت :

شگرف در محدوده جغرافیائی بین المللی فعالیت می‌کند.

 

فصل سوم: ارکان و اعضای شگرف

ماده 9- ارکان:

ارکان شگرف عبارت است از:

1-مجمع عمومی    2-هیات رئیسه   3- دبیر کل

1-مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضای پیوسته شگرف هر یکسال یکبار تشکیل می‌شود.

 

وظایف و اختیارات مجمع عمومی

1-انتخاب اعضای هیات رئیسه

2- استماع و رسیدگی به گزارش هیئت رییسه

3 – تعیین سیاست ها و خط مشی کلی

4-بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات هیئت رئیسه

5-تصویب گزارشات مالی و بودجه از عزل اعضای پیوسته و هیئت رئیسه

6-تصویب و تغییرات در اساسنامه

7-انحلال و یا هرگونه تغییر در ماهیت

8-تعیین حدود اختیارات هیئت رئیسه، دبیر کل

9-تصویب آئین نامه های لازم برای اداره ی موسسه

تبصره 1: با توجه به اینکه اعضای شگرف از کشورهای مختلفی میباشند، جلسه مجمع میتواند بصورت آنلاین، حضوری و یا ترکیبی از هردو نیز برگزار شود. دعوت از اعضای پیوسته برای حضور در جلسات مجمع عمومی با فاصله 15 روز از قبل از تاریخ برگزاری از سوی دبیر کل و یا هیئت رئیسه صورت میپذیرد و جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضای پیوسته در بار اول رسمیت می یابد و در صورت عدم کسب حد نصاب لازم در جلسه ی دوم با حضور هر تعداد از اعضا با فاصله دو هفته پس از آن تشکیل و جلسه مجمع رسمیت خواهد داشت.

تبصره 2: جلسات مجمع عمومی فوق العاده بنا به درخواست دوسوم اعضا ی پیوسته و یا دوسوم اعضای هیات رئیسه طبق مدت زمان تعیین شده در تبصره یک اطلاع رسانی و برگزار می‌شود.

تبصره 3 : جلسات مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو نفر ناظر اداره می‌شوند.

2-هیات رئیسه؛ شرایط و ویژگی ها :

1/2-کلیه اعضای هیات رئیسه از بین اعضای پیوسته شگرف انتخاب میشوند.

2/2-هیات رئیسه مرکب از 7 نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل می باشد که برای مدت 2 سال با رای مجمع عمومی انتخاب می شوند.

3/2 اعضای هیات رییسه صرفا می توانند از اعضای پیوسته انتخاب گردند.

 

وظایف و اختیارات :

1-تعیین سمت هیئت رئیسه، رئیس، نایب رئیس، دبیر کل و خزانه دار

2-بررسی و تصویب تقاضای عضویت

3-حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول و اعتبار مالی و معنوی موسسه

4-برگزاری جلسات مجمع عمومی

5-پذیرش یا رد استعفای هریک از اعضای هیات رئیسه باید به تصویب اکثریت اعضای هیات رئیسه برسد.

6-راه اندازی و تجهیز دبیرخانه شگرف

7-انتخاب یک نفر از اعضای علی البدل بعنوان عضو اصلی هیات رئیسه در صورت انصراف یا عدم همکاری عضو هیئت رئیسه

8-اجرای مصوبات و تصمیمات مجامع عمومی

9-پیگیری دریافت حق عضویت و تامین منابع مالی

10-تهیه اسناد و گزارشات مالی به مجمع عمومی

11-ثبت صورت دارایی و اموال موسسه و ارائه گزارشات سالانه

12-تصویب کارگروه ها، کمیته ها و دپارتمان های مرتبط با حوزه های فعالیت شگرف

تبصره یک : هیئت رئیسه تا زمانی که جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود.

تبصره دو : هیئت رئیسه از بین خود یا خارج از موسسه می تواند یک نفر را به عنوان دبیر کل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید.

3-دبیر کل

دبیر کل برای مدت دو سال توسط هیات رئیسه انتخاب می شود.

وظایف و اختیارات دبیر کل شگرف:

1-دبیر کل بالاترین مقام اجرایی شگرف است و حدود اختیارات او از طرف هیئت رییسه و مجمع عمومی به وی تفویض می‌گردد.

2- عزل دبیر کل از اختیارات هیئت رییسه می‌باشد.

3- واگذاری مسئولیت های اجرائی و جذب مشارکت اعضا در فعالیت ها و تحقق برنامه ها

4-ارائه گزارش عملکرد ماهیانه به هیئت رئیسه و سالیانه به مجمع عمومی

5-امضای کلیه مکاتبات اداری به عهده دبیر کل می باشد.

6-امضای کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهد آور و افتتاح حساب بانکی و برداشت از آن (با دو امضا از سه امضا ) دبیرکل، رئیس و خزانه دار و مهر موسسه شگرف معتبر خواهد بود.

7-دبیر کل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیات رئیسه میباشد.

 

انواع و شرايط عضويت در شگرف :

عضویت پیوسته: مؤسسان شگرف، استادان، مدیران، کارآفرینان و فعالان صنعت گردشگری و مهمان نوازی که حداقل 5 سال دارای سابقه در این عرصه بوده و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی در رشته های مرتبط با گردشگری می باشند.

عضویت وابسته: اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 3 سال به نحوی در یکی از رشته های مرتبط با حوزه گردشگری شاغل باشند.

عضویت دانشجویی: کلیه دانشجویان فارسی زبان که در رشته های مربوط به حوزه گردشگری مشغول به تحصیل می‌باشند.

عضویت افتخاری: شخصیت هایی که مقام علمی یا اجرایی آنان در زمینه های مربوط به حوزه گردشگری حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف شگرف کمک های مؤثر و ارزنده ای نموده باشند.

عضویت حقوقی: کلیه موسسات، شرکتها، سازمان هاو تشکل های حرفه ای و تخصصی که در حوزه های مختلف گردشگری اعم از خدماتی، علمی، پژوهشی و … فعالیت دارند می توانند به عضویت شگرف درایند.

ماده 7- هر یکي از اعضاء سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين ميگردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهدكرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضویت هيچگونه حق و ادعایي نسبت به شگرف براي عضو ایجاد نمي كند.

تبصره 2: اعضاي افتخاري از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

تبصره3: عضویت در یکي از موارد زیر خاتمه مي یابد:

 1. استعفاي كتبي؛
 2. عدم پرداخت حق عضویت سالانه؛

تبصره: تأیيد خاتمه عضویت با هيئت رئیسه است.

 

فصل چهارم: منابع تامین درآمد و مواد متفرقه

منابع تامین درآمد به شرح زیر است:

1-حق عضویت اعضا چگونگی پرداخت ورودیه و حق عضویت اعضا توسط هیات رییسه تعیین و ابلاغ می گردد

2-– -هدیه و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی، نهادها و سازمان ها

3 – فعالیت های درآمدزا در حدود موضوعات و اهداف اساسنامه

 

 

فصل پنجم: تغییرات مفاد اساسنامه

ماده 12 – تغییر مفاد اساسنامه :

ایجاد هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه باید بر اساس یکی از شرایط زیر باشد:

1- بنا به درخواست دو سوم اعضای هیات موسس

2- بنا به درخواست دو سوم اعضای هیات رییسه

3- بنا به درخواست دو سوم اعضای مجمع عمومی

 

فصل ششم: انحلال و تسویه

ماده 13-انحلال شگرف

مواردی که منجر به انحلال می گردد عبارت است از :

 • درخواست 3/2اعضا
 • پیشنهاد 3/2هیات رییسه و تصویب مجمع عمومی

 

ماده 14 نشانی:

نشانی شگرف در بدو تاسیس :

ماده 15 – این اساسنامه مشتمل بر شش فصل در……ماده و….. تبصره تنظیم گردیده که کلیه اوراق آن به تائید و امضای هیات موسس به تاریخ………………………… رسیده است.

 

محل امضای هیات موسس                                                                             محل امضای هیات رئیسه جلسه مجمع عمومی

در صورتی که پیشنهادی درمورد پیش نویس اساسنامه دارید؛ فرم زیر را تکمیل نمایید: