فصل اول كليات و اهداف

ماده 1- به منظور گسترش، پيشبرد و ارتقاي فرهنگی ,علمي و عملی صنعت گردشگری  و استفاده از توانایی ها، دانش و تجارب مدیران، فعالان و کارافرینان متخصص (دانشگاهی، حرفه ای) در سطوح مختلف جهت بهبود بخشيدن و نواندیشی در صنعت گردشگری و مهمان نوازی و افزایش تعاملات و توسعه همکاریهای فیمابین متخصصین شبکه متخصصین گردشگری فارسی زبان كه از این پس در اساسنامه “شگرف” ناميده ميشود، تشکيل مي گردد.

ماده 2- نام موسسه شبکه متخصصین گردشگری فارسی زبان که به اختصار شگرف نامیده میشود.

شگرف مؤسسه اي است غير انتفاعي، غیر دولتی، غیر تجاری و غیر سیاسی که در زمينه هاي فرهنگی، علمي، کاربردی و پژوهشي فعاليت مي كند و از تاریخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است.

ماده 3- شگرف از تاریخ تصویب این اساسنامه براي مدت نامحدود تشکيل مي شود.

 

فصل دوم وظايف و فعاليتها

ماده 4- به منظور نيل به هدفهاي مذكور در ماده (1)زمینه های فعالیت شگرف شامل موارد زیر می باشد:

 1. شناسایی، ایجاد ارتباط و همکاری با متخصصان و فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با گردشگری
 2. شناسایی و همکاری با مدیران، فعالان و کارآفرینان گردشگری و مهمان نوازی
 3. انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح بين المللي با محققان و متخصصان حوزه گردشگری.
 4. همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژهشی در زمینه ارزیابی، بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش همراستا با موضوع فعاليت شگرف.
 5. ارائه مشاوره فرهنگی، علمی و عملی به سازمان ها و نهاد های مرتبط با صنعت گردشگری.
 6. تهیه و تدوین طرح های مطالعاتی و پژوهشي در حوزه گردشگری.
 7. برگزاری همایش، کارگاه، و جشنواره های مرتبط با گردشگری.
 8. برگزاري گردهمایي هاي علمي در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي.
 9. ترغيب و تشویق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.
 10. کمک به توسعه گردشگری در جهت ایجاد وفاق، تفاهم و همگرایی اقوام.
 11. . ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني
 12. انتشار كتب و نشریات علمي و پژوهشي.
 13. همکاري با سایر انجمن ها و نهاد های علمي و بين المللي و سایر فعاليت هاي مرتبط.
 14. کمک به حفظ آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی کشورهای فارسی زبان
 15. تلاش جهت افزایش دانش و تجارب ذینفعان مختلف گردشگری
 16. ترویج فرهنگ گردشگری همراستا با اصول توسعه پایدار گردشگری و کمک به بهبود فرهنگ گردشگرپذیری

ماده 5 – محدوده جغرافیائی فعالیت :

شگرف در محدوده جغرافیائی بین المللی فعالیت می‌کند.

 

فصل سوم: ارکان و اعضای شگرف

ماده 9- ارکان:

ارکان شگرف عبارت است از:

1-مجمع عمومی    2-هیات رئیسه   3- دبیر کل

1-مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضای پیوسته شگرف هر یکسال یکبار تشکیل می‌شود.

 

وظایف و اختیارات مجمع عمومی

1-انتخاب اعضای هیات رئیسه

2- استماع و رسیدگی به گزارش هیئت رییسه

3 – تعیین سیاست ها و خط مشی کلی

4-بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات هیئت رئیسه

5-تصویب گزارشات مالی و بودجه از عزل اعضای پیوسته و هیئت رئیسه

6-تصویب و تغییرات در اساسنامه

7-انحلال و یا هرگونه تغییر در ماهیت

8-تعیین حدود اختیارات هیئت رئیسه، دبیر کل

9-تصویب آئین نامه های لازم برای اداره ی موسسه

تبصره 1: با توجه به اینکه اعضای شگرف از کشورهای مختلفی میباشند، جلسه مجمع میتواند بصورت آنلاین، حضوری و یا ترکیبی از هردو نیز برگزار شود. دعوت از اعضای پیوسته برای حضور در جلسات مجمع عمومی با فاصله 15 روز از قبل از تاریخ برگزاری از سوی دبیر کل و یا هیئت رئیسه صورت میپذیرد و جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضای پیوسته در بار اول رسمیت می یابد و در صورت عدم کسب حد نصاب لازم در جلسه ی دوم با حضور هر تعداد از اعضا با فاصله دو هفته پس از آن تشکیل و جلسه مجمع رسمیت خواهد داشت.

تبصره 2: جلسات مجمع عمومی فوق العاده بنا به درخواست دوسوم اعضا ی پیوسته و یا دوسوم اعضای هیات رئیسه طبق مدت زمان تعیین شده در تبصره یک اطلاع رسانی و برگزار می‌شود.

تبصره 3 : جلسات مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو نفر ناظر اداره می‌شوند.

2-هیات رئیسه؛ شرایط و ویژگی ها :

1/2-کلیه اعضای هیات رئیسه از بین اعضای پیوسته شگرف انتخاب میشوند.

2/2-هیات رئیسه مرکب از 7 نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل می باشد که برای مدت 2 سال با رای مجمع عمومی انتخاب می شوند.

3/2 اعضای هیات رییسه صرفا می توانند از اعضای پیوسته انتخاب گردند.

 

وظایف و اختیارات :

1-تعیین سمت هیئت رئیسه، رئیس، نایب رئیس، دبیر کل و خزانه دار

2-بررسی و تصویب تقاضای عضویت

3-حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول و اعتبار مالی و معنوی موسسه

4-برگزاری جلسات مجمع عمومی

5-پذیرش یا رد استعفای هریک از اعضای هیات رئیسه باید به تصویب اکثریت اعضای هیات رئیسه برسد.

6-راه اندازی و تجهیز دبیرخانه شگرف

7-انتخاب یک نفر از اعضای علی البدل بعنوان عضو اصلی هیات رئیسه در صورت انصراف یا عدم همکاری عضو هیئت رئیسه

8-اجرای مصوبات و تصمیمات مجامع عمومی

9-پیگیری دریافت حق عضویت و تامین منابع مالی

10-تهیه اسناد و گزارشات مالی به مجمع عمومی

11-ثبت صورت دارایی و اموال موسسه و ارائه گزارشات سالانه

12-تصویب کارگروه ها، کمیته ها و دپارتمان های مرتبط با حوزه های فعالیت شگرف

تبصره یک : هیئت رئیسه تا زمانی که جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود.

تبصره دو : هیئت رئیسه از بین خود یا خارج از موسسه می تواند یک نفر را به عنوان دبیر کل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید.

3-دبیر کل

دبیر کل برای مدت دو سال توسط هیات رئیسه انتخاب می شود.

وظایف و اختیارات دبیر کل شگرف:

1-دبیر کل بالاترین مقام اجرایی شگرف است و حدود اختیارات او از طرف هیئت رییسه و مجمع عمومی به وی تفویض می‌گردد.

2- عزل دبیر کل از اختیارات هیئت رییسه می‌باشد.

3- واگذاری مسئولیت های اجرائی و جذب مشارکت اعضا در فعالیت ها و تحقق برنامه ها

4-ارائه گزارش عملکرد ماهیانه به هیئت رئیسه و سالیانه به مجمع عمومی

5-امضای کلیه مکاتبات اداری به عهده دبیر کل می باشد.

6-امضای کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهد آور و افتتاح حساب بانکی و برداشت از آن (با دو امضا از سه امضا ) دبیرکل، رئیس و خزانه دار و مهر موسسه شگرف معتبر خواهد بود.

7-دبیر کل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیات رئیسه میباشد.

 

انواع و شرايط عضويت در شگرف :

عضویت پیوسته: مؤسسان شگرف، استادان، مدیران، کارآفرینان و فعالان صنعت گردشگری و مهمان نوازی که حداقل 5 سال دارای سابقه در این عرصه بوده و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی در رشته های مرتبط با گردشگری می باشند.

عضویت وابسته: اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 3 سال به نحوی در یکی از رشته های مرتبط با حوزه گردشگری شاغل باشند.

عضویت دانشجویی: کلیه دانشجویان فارسی زبان که در رشته های مربوط به حوزه گردشگری مشغول به تحصیل می‌باشند.

عضویت افتخاری: شخصیت هایی که مقام علمی یا اجرایی آنان در زمینه های مربوط به حوزه گردشگری حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف شگرف کمک های مؤثر و ارزنده ای نموده باشند.

عضویت حقوقی: کلیه موسسات، شرکتها، سازمان هاو تشکل های حرفه ای و تخصصی که در حوزه های مختلف گردشگری اعم از خدماتی، علمی، پژوهشی و … فعالیت دارند می توانند به عضویت شگرف درایند.

ماده 7- هر یکي از اعضاء سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين ميگردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهدكرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضویت هيچگونه حق و ادعایي نسبت به شگرف براي عضو ایجاد نمي كند.

تبصره 2: اعضاي افتخاري از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

تبصره3: عضویت در یکي از موارد زیر خاتمه مي یابد:

 1. استعفاي كتبي؛
 2. عدم پرداخت حق عضویت سالانه؛

تبصره: تأیيد خاتمه عضویت با هيئت رئیسه است.

 

فصل چهارم: منابع تامین درآمد و مواد متفرقه

منابع تامین درآمد به شرح زیر است:

1-حق عضویت اعضا چگونگی پرداخت ورودیه و حق عضویت اعضا توسط هیات رییسه تعیین و ابلاغ می گردد

2-– -هدیه و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی، نهادها و سازمان ها

3 – فعالیت های درآمدزا در حدود موضوعات و اهداف اساسنامه

 

 

فصل پنجم: تغییرات مفاد اساسنامه

ماده 12 – تغییر مفاد اساسنامه :

ایجاد هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه باید بر اساس یکی از شرایط زیر باشد:

1- بنا به درخواست دو سوم اعضای هیات موسس

2- بنا به درخواست دو سوم اعضای هیات رییسه

3- بنا به درخواست دو سوم اعضای مجمع عمومی

 

فصل ششم: انحلال و تسویه

ماده 13-انحلال شگرف

مواردی که منجر به انحلال می گردد عبارت است از :

 • درخواست 3/2اعضا
 • پیشنهاد 3/2هیات رییسه و تصویب مجمع عمومی

 

ماده 14 نشانی:

نشانی شگرف در بدو تاسیس :

ماده 15 – این اساسنامه مشتمل بر شش فصل در……ماده و….. تبصره تنظیم گردیده که کلیه اوراق آن به تائید و امضای هیات موسس به تاریخ………………………… رسیده است.

 

محل امضای هیات موسس                                                                             محل امضای هیات رئیسه جلسه مجمع عمومی