فرم ارزیابی وبینارهـای شگرف (شبکه متخصصین گردشگری فارسی زبان)

با توجه به حضور شما در وبینار «تاثیر هوش مصنوعی در خدمات مسافرتی و گردشگری»، خواهشمند است با تکمیل این پرسشنامه، ما را در ارزیابی وبینارهای شگرف یاری کنید.

Hidden

جنسیت:
حوزه فعالیت در گردشگری:(Required)
سن:
مدرک تحصیلی :(Required)

لطفا با پاسخگویی به سوالات ذیل میزان رضایت خود را در مورد این وبینار از "خیلی زیاد" تا "خیلی کم" مشخص نمایید.

محتوای وبینار

كيفيت مطالب ارائه شده:(Required)
تناسب حجم مطالب با زمان ارائه وبینار:(Required)
میزان کاربردی بودن مطالب وبنیار :(Required)
تاثیر وبینار در افزایش دانش و نگرش شرکت‌کنندگان :(Required)
تناسب محتوای وبینار با نیاز آموزشی جامعه گردشگری :(Required)
جذابیت وبینار جهت استمرار حضور شرکت کنندگان :(Required)

ارائه دهندگان وبینار

تخصص و تسلط ارائه دهندگان بر موضوع :(Required)
قدرت بیان و انتقال مفاهيم :(Required)
طبقه بندی، نظم و مدیریت زمان در ارائه مطالب :(Required)
نحوه رفتار و تعامل با شرکت کنندگان :(Required)
به روز بودن دانش و اطلاعات :(Required)
استفاده از شیوه های متفاوت بیان مطالب :(Required)
توانايي در جمع بندي و نتیجه گیری مطالب :(Required)

نحوه برگـزاري وبینار

شیوه اطلاع رسانی و ثبت نام :(Required)
کیفیت بستر برگزاری وبنیار در فضای مجازی :(Required)
شروع و اتمام به موقع وبنیار :(Required)
زمان برگزاري (روز و ساعت وبینار) :(Required)
نظم و هماهنگي در اجراي برنامه های وبینار :(Required)