Registrations have closed.
SCoT Webinars

مهمان نوازى ايرانى

522 522 people viewed this event.

مهمان نوازى ايرانى

 

نزد بسیاری از مسافران بین المللی، مهمان دوستی، صمیمیت، و رفتار دوستانه جامعه میزبان عنصری محوری در ارتقای تجربه سفرهایشان محسوب می شود. مهمان دوستی از خصلت های اجتماعی همه کشورها است. در عین حال، در برخی مقاصد گردشگری، مانند ایران، مهمان دوستی در فرهنگ جامعه نهادینه است و پسندیده تر انگاشته می شود. در جامعه ایرانی، مهمان نوازی زیربنای تعاملات اجتماعی و حایز جنبه های ارزشی و هنجاری است. موضوع این وبینار حول ابعاد انسانی گردشگری است و شرکت در آن می تواند برای کسانی که برای تعاملات انسانی دلپذیر و تجارب منحصر به فرد سفر ارزش قایل هستند، خوشایند و آموزنده باشد. وبینار مزبور، ضمن ارایه نمونه های مختلف، از پتانسیل های ویژگی های فرهنگی مهمان دوستانه به مثابه سرمایه ناملموس توسعه گردشگری پرده بر می دارد. اعضای پانل به ابعاد مغفول مهمان نوازی در صنعت گردشگری خواهند پرداخت و همچنین راهکارهایی برای برانگیختن مهمان دوستی ایرانی عرضه خواهند کرد. این راهکارها محلی هستند و از منظر فرهنگی مورد بحث قرار خواهند گرفت.

 

ثبت نام و اطلاعات تکمیلی

 

Date And Time

1402-07-15 @ 04:00 بعد از ظهر (+0330) to
1402-07-15 @ 05:30 بعد از ظهر (+0330)
 

Location

Online event
 

Event Types

Share With Friends