Registrations have closed.
SCoT Webinars

کاربرد هوش مصنوعی در صنعت حمل و نقل هوایی

1850 1850 people viewed this event.

توسعه بسیار سریع هوش مصنوعی امروز ابعاد گسترده ای از زندگی بشر هزاره سوم را متحول ساخته است، این گرایش همگانی به استفاده از هوش مصنوعی، صنعت حمل و نقل هوایی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

واحدهای تحقیق و توسعه در خطوط هوایی پیشرو به سرعت در حال نمونه سازی و آزمایش برنامه های کاربردی مرتبط با هوش مصنوعی برای ارتقای ایمنی، بهبود اقدامات عملیاتی و افزایش رضایت مشتریان خود هستند.

طبق گزارش انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (IATA)، پیش بینی می شود در سال 2024 تعداد مسافران سفرهای هوایی به 4 میلیارد نفر برسد که از سطح قبل ازدوران همه گیری COVID-19 فراتر خواهد رفت. برای مدیریت اثربخش چنین تعداد زیادی از مسافر، خطوط هوایی باید نوآوری کنند و با فناوری های نوظهوری مانند هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی یکپارچه شوند.

این وبینار سعی دارد تا چرایی و چگونگی همزیستی هوش مصنوعی و صنعت حمل و نقل هوایی را به بحث بگذارد و ابعاد گوناگون کاربست آن در این صنعت بزرگ را مورد بررسی قرار دهد. از آنجا که رویکرد این گفتگو مطالعاتی/ عملیاتی است شرکت در آن می تواند برای هر دو قشر پژوهشگران و افراد شاغل در این صنعت مفید و آموزنده باشد.

 

ثبت نام و اطلاعات تکمیلی

Event registration closed.
 

Date And Time

1402-09-14 to
1402-09-14
 

Registration End Date

1402-09-14
 

Location

 

Event Category

 
Watch video
 

Share With Friends